Loading...
PDF İndir

Orman ve Bitki Örtüsünün Korunması

  • • Toprak ağaçlar için zemin, su ve besleyicileri sağlar, ağaçlar ve diğer bitkiler ise toprak oluşumu için gerekli organik materyalidir. Bununla birlikte topraklar ve ormanlar arasındaki ilişki bu ifadeden çok daha karmaşıktır.[1]

 

  • • Ormanlar ve ağaçlar, tarımsal üretim için gerekli çevre koşullarının korunmasına yardımcı olarak gıda güvenliğine önemli bir katkıda bulunurlar. Toprağı stabilize eder, erozyonu önler, suyun toprakta depolanma kapasitesini arttırır, hava ve toprak sıcaklıklarını düzenler.[2]

 

  • • Ormanlar ve tarımsal üretim: Orman ve orman toprağı arasındaki karșılıklı etkileșim, tarımsal üretim için gerekli olan çevresel koșulların sürdürülmesine yardımcı olur. Üretken bir gıda sistemi, ekonomik olarak gelișmiș bir kırsal toplum ve sağlıklı bir çevre elde etmenin yolu bu etkileșime bağlıdır. Doğal ormanların ve tarımsal ormanların dünya çapında 1.6 milyardan fazla insanın geçimine katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir.[3]

 

  • Tarımsal ürünlere yakın veya onlarla karıștırılan çok yıllık ve azot sabitleyici ağaçlar, tarım alanlarının verimliliğini artırır. Ağaçlar, toprağın suyu tutmasını kolaylaștırır, bitkiler için besin maddeleri üretir, topraktaki organik madde düzeyini arttırır ve toprak sıcaklığını düzenler.[4]

 

  • • İklim, iklim değişikliği, ormanlar ve topraklar: Ağaçlar hem mikro iklim hem de küresel iklim üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ağaçlar yakın çevrelerindeki sıcaklık, nem ve ışık koşullarını etkiler. Birçok tarımsal ormancılık sisteminin bașarısı, ağaçların toprak ve hava sıcaklıklarını düzenleme ve nem oranını arttırma yeteneğine bağlıdır.[5]

 

  • • İklim değişikliğinin en önemli nedenlerden biri karbon emisyonlardır. Karasal ekosistemdeki toplam karbon miktarının neredeyse üçte biri (650 milyar ton karbon) orman biyokütlesinde tutulur. Orman toprağı en az biyokütlesinin tuttuğu karbona yakın miktarda karbonu bünyesinde tutar. Böylece ormanın kendisi ve toprağı toplam karbonun yaklaşık yüzde 45’ini tutmuş olur.

 

  • • Sürdürülebilir toprak yönetimi ve orman yönetimi: Ağaç kökleri toprağın tutulması için gerekli olan mekanik yapıyı sağlar. Bu nedenle toprak kaymaları ormanlaşmanın yüksek olduğu bölgelerde nadiren yaşanır.

 

  • • Toprak erozyonunu kontrol etmek ve toprağı korumak için sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlara ihtiyacı vardır. Erozyona yatkın topraklarda orman örtüsünü korumak veya ağaçlandırma çalışmaları gibi geçerli orman yönetim pratikleri, toprak erozyonunu ve toprak kayması riskini azaltmaya ve kontrol etmeye yardımcı olur. Kurak alanlardaki orman restorasyonu toprağın korunması için hayati öneme sahiptir. Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar, toprak erozyonu, toprak kayması ve çığ riskini azaltarak gezegenin su sağlayan depoları oluşturan ve bu depoları koruyan sistemlere önemli biçimde katkıda bulunur ve dengeli bir su döngüsünü teminat altına alır.[6]

 

  • • Ormanların yok edilmesi ve bunu takiben milyonlarca hektarlık üretken alanın kaybının etkileri, geçmişte sıklıkla göz ardı edildi. Oysa topraklarımızı korumak için ağaçlarımızı ve ormanlarımızı korumamız gerekmektedir. Bu iki yaşamsal kaynak, gıda güvenliği, yoksullukla mücadele ve sağlıklı çevre meselelerinde hayati öneme sahiptir.[7]

 

Kaynaklar:

[1]“Forests and forest soils: an essential contribution to agricultural production and global food security,” FAO, erişim Haziran 2018, http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/en/c/285569/

[2]“Agriculture,” FAO, erişim Haziran 2018, http://www.fao.org/docrep/006/u5620e/U5620E05.htm

[3] Ramni Jamnadass, ve ark., Understanding the Roles of Forests and Tree-based Systems in Food Provision, (International Union of Forest Research Organizations, 2015), 29.

[4] A.g.e.

[5]Agriculture.”

[6] David Pimentel, Michael McNair, Louise Buck, Marcia Pimentel ve Jeremy Kamil, “The Value of Forests to World Food Security,” Human Ecology 25, no. 1, (Mart1997):91-120.

[7]“Forests, Trees And Food,” FAO, erişim Haziran 2018, http://www.fao.org/docrep/006/u5620e/U5620E00.HTM.

Daha fazlasını göster...
Sonraki Konu

Meraların Korunması