Loading...
PDF İndir

Yeşil Gübreleme

 • Yeşil gübreleme, toprağın ve ekinlerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak amacıyla ekimi yapılmış yonca, fiğ, bakla gibi azot bağlayıcı yeşil gübre bitkilerinin henüz yeşil haldeyken sürülerek toprak altına getirilmesidir.

 

 • Toprağın verimliliğini artırarak daha fazla ve kaliteli ürün alınmasına yardımcı olan yeşil gübrelemenin temel amacı toprağın organik madde yönünden zenginleştirilmesidir. Özellikle ahır gübresinin az bulunduğu yerlerde toprak organik maddesinin miktarı yeşil gübreleme yoluyla arttırılır.[1]

 

 • Bir bitkinin yeşil gübre olabilmesi için yerel büyüme koşulları ile uyumlu olması, hızlı gelişmesi, yoğun biyokütleye sahip olması ve diğer ürünlere hastalık ve zararlıları iletme riski taşımaması gerekir.[2]

 

 • Yeşil gübre bitkisi olarak çok çeşitli bitkiler yetiştirilse de baklagiller daima en iyi yeşil gübre bitkisi olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalar, yeşil gübreleme amacıyla ekilmiş baklagil yem bitkilerinin dekar başına yaklaşık 10-30 kg N (azot) sağladığını gösteriyor. Yeşil gübreleme bitkisi olarak en çok yonca, çayır üçgülü, soya fasulyesi, çavdar, yulaf, arpa, buğday, hardal gibi bitkiler ekilir.[3]

 

 • Yeşil gübreleme ile bitki örtüsü güçlendirilen toprakta buharlaşma ve sıcaklık azalır, su tutma kapasitesi artar. Yeşil gübreleme ile toprak mikroorganizmalarına besin kaynağı sağlanması nedeniyle, yeşil gübreleme toprakta mikroorganizmaların nicelik ve işlevleri üzerine olumlu etki yapar. Toprak yapısını iyileştirir, kimyasal gübreye bağımlılığı ve gübre ihtiyacını azaltır. Yeşil gübreleme ile yetiştirilen bitkiler toprağın derinliklerinden aldıkları bitki besin elementleri ile toprağın üst kısımlarının zenginleşmesine yardımcı olurlar. Yeşil gübreleme toprak yüzeyini erozyona karşı korur.[4],[5]

 

Kaynaklar:

[1] Rüstü Karaman, Reşit Brohi, Mücella Müftüoğlu, Taşkın Öztaş ve Mehmet Zengin, Sürdürülebilir Toprak Verimliliği, (Detay Yayıncılık, 2007), 300.

[2] “Training Manual For Organic Agriculture.” FAO, erişim Haziran 2018, http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Compilation_techniques_organic_agriculture_rev.pdf, 56.

[3] Sürdürülebilir Toprak Verimliliği, 302.

[4] “Plant Production And Protection Divısion,” FAO, erişim Haziran 2018, http://www.fao.org/agriculture/crops/agp-home/en/?no_cache=1

[5]Training Manual For Organic Agriculture,” 56.

Daha fazlasını göster...
Sonraki Konu

Siyah Altın: Kompost