Loading...
PDF İndir

Ormansızlaşma

 • Küresel kara alanının %31'ini oluşturan ormanlar yaşamın temel kaynağı oksijenin üretildiği dünyanın en önemli ekosistemleri arasındadır. İklim değişikliği, erozyonla mücadele, biyoçeşitliliğin korunması, su varlığının arttırılmasında yaşamsal rol oynayan ormanlar insanlar ve vahşi yaşam için aynı zamanda besin kaynağı ve barınma alanıdır. Dünyanın yaşamı tehdit altındaki türlerinin büyük bölümü ormanlarda yaşar. 1,6 milyar insan gıda, tatlı su, giyim, geleneksel tıp ve barınma ihtiyacını ormanlardan sağlar.[1]

 

 • Günümüzde ormanlar ciddi bir yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 1990 yılından bu yana neredeyse Güney Afrika kadar alan (yaklaşık 129 milyon hektar) orman alan kaybedildi.[2] Her yıl İngiltere’nin yarısı kadar orman alan tarım ve mera alanı elde etme, kentsel genişlemeye imkân sağlama, tüketim ihtiyaçlarına hammadde sağlama ve orman yangınları nedeniyle yok oluyor.[3]

 

 • Ormansızlaşma, ağaçların yerine konması veya yeniden herhangi bir ağaç birliğinin oluşturulması amacı olmaksızın kesilmesi anlamına gelir. Ormansızlaşma ağaçların kaybı, canlıların yaşam alanlarının yok olması, biyoçeşitliliğin azalması ve karbonun toprakta tutulması gibi orman fonksiyonlarını azaltıyor.[4]

 

 • Ormansızlaşma ile toprak erozyonu arasında güçlü bir ilişki vardır. Arazi kullanımı ve toprak bitki örtüsünün varlığı, yüzey akışı ve erozyonun yoğunluğunu etkileyen en önemli faktörlerdir.[5]

 

 • Sağlıklı koşullarda orman bitki örtüsü toprağın tutulması, yağışın ve rüzgârın olumsuz etkilerinin azaltılması, toprağın su tutma kapasitesini arttıran organik maddenin sağlanması gibi birçok yolla toprak sağlığına katkıda bulunur.

 

 • Ormansızlaşmada başı çeken faktör orman arazilerinin tarımsal üretim amacıyla yok edilmesidir. Gerek tarımsal kullanım amacıyla gerekse diğer amaçlarla orman örtüsünden yoksun kalan toprak örtüsü yağmurun ve rüzgârın şiddetli etkilerine açık hale gelir. Bilimsel çalışmalar sağlıklı bir orman alanı, tarım alanına dönüştürdüğünde toprak alan üzerindeki yüzey akışında yedi kat ve toprak erozyon oranında ise 21 katlık bir artış olduğunu göstermektedir.[6]

 

 • Birçok bilimsel araştırmaya göre farklı ekosistem yapılarında olsa bile vejetasyon örtüsü arttıkça, hem yüzey akışı hem de tortu kaybı üssel olarak (giderek artan şekilde) azalmaktadır.[7]

 

 

Kaynaklar:

[1]“Status of the World’s Soil Resources,” Status of the World’s Soil Resources, Food and Agriculture Organization of the United Nations, s. 89, erişim Haziran 2018, http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf.

[2] “World deforestation slows down as more forests are better managed,” Food and Agriculture Organization of the United Nations, erişim Haziran 2018, http://www.fao.org/news/story/en/item/326911/icode/

[3] “Soil Erosion and Degradation,” World Wild Life, erişim Haziran 2018, https://www.worldwildlife.org/threats/soil-erosion-and-degradation

[4] Fidele Karamage, Hua Shao, Xi Chen, Felix Ndayisaba, Lamek Nahayo, Alphonse Kayiranga, James Kehinde Omifolaji, Tong Liu ve Chi Zhang, “Deforestation Effects on Soil Erosion in the Lake Kivu Basin, D.R. Congo-Rwanda,” Forests, no. 11, (2016): 281.

[5] J. M.  García-Ruiz, 2010.  “The  effects  of land uses on  soil erosion  in Spain:  a review,”  Catena, no. 81, (2010): 1-11.

[6] M. A. McDonald, J. R. Healey ve  P.A. Stevens, 2002 “The effects of secondary  forest clearance and subsequent land-use on  erosion losses and soil properties in the Blue Mountains of Jamaica,” Agriculture Ecosystem Environment, no. 92, (2002): 1–19.

[7] A.g.e.

 

Daha fazlasını göster...
Sonraki Konu

Arazi Tahribatı